Forældrerådgivning

Mange forældre oplever, at forældreskabet i perioder kan være udfordrende. Det kan være barnet ikke vil i skole og har tegn på skolevægring, at barnet udviser forskellige tegn på mistrivsel eller man kan komme i tvivl om opdragelsesmæssige spørgsmål. Forældrerådgivning starter altid med en samtale med de voksne.