Den styrkede pædagogiske læreplan: Forældresamarbejdet

Oplæg til forældremøder i daginstitution.

Hvordan kan det pædagogiske personale sammen med forældrene styrke børnefællesskaberne? Vi sætter fokus på forældresamarbejdet og børnefællesskaber  gennem:

  • oplæg
  • dialog
  • praktiske øvelser
  • konkrete værktøjer til dialog om og med børn blandt de voksne, forældre og pædagoger