Kom tættere på jeres styrkede pædagogiske læreplan: Pædagogisk dag

Pædagogisk dag til daginsitutionspersonale,

Leg, deltagelse og empati i børnefællesskaber

Kom tættere på jeres styrkede pædagogiske læreplan, med en pædagogisk dag med ideer til, hvordan I kan arbejde med sunde børnefællesskaber.

Vi vil i løbet af dagen arbejde med oplæg, lege, samtaler og skriftlighed.

Vi vil have fokus på, hvordan I kan arbejde med:

  • prosocial adfærd
  • pædagogisk støtte til børneinitierede lege
  • pædagogisk støtte til følelsesmæssig regulering/arousal
  • pædagogisk støtte til udvikling af empati

Vi skal sammen afstemme, hvad I går fra dagen med. Skal I have konkrete formuleringer til jeres styrkede pædagogiske læreplan? Skal I have mindmaps med ideer til det videre arbejde? skal I have aftaler og handleplaner for det pædagogiske arbejde?