Skoler og dagtilbud

Jeg tilbyder sparring, opkvalificering, inspiration, ledelsesudvikling, teamudvikling, processtyring og oplæg til skoler og dagtilbud.

Jeg arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan til 0-6 års området og er aktuel med udgivelsen “Tag mig med – social udvikling i børnehøjde” til læreplanstemaet “social udvikling”. Jeg holder oplæg både til daginstitutioner og til ledere i dagtilbud, som skal ud og arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.