Om Lone Hygum

Jeg tilbyder kurser, samtaler og rådgivning.

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i pædagogisk og klinisk psykologi.

Jeg arbejder både med problemstillinger i arbejdslivet og privatlivet. Jeg er en del af konsulenthuset Bassefisker, hvor vi arbejder med lærere, pædagoger, forældre og børn i en pædagogisk kontekst.

Jeg tilbyder individuelle terapeutiske samtaler. De fleste mennesker oplever i løbet af livet, at komme i situationer, hvor vi har brug for hjælp til at finde nye veje. Det kan være udløst af stress, kriser, sygdom. Jeg er optaget af at hjælpe i svære perioder og finde vej ud til nye perspektiver på tilværelsen. Jeg er inspireret af eksistentielle, narrative, mindfulness baserede tilgange til det terapeutiske arbejde.

Derudover tilbyder jeg forældrerådgivning. Mange forældre oplever, at forældreskabet i perioder kan være udfordrende. Det kan være barnet ikke vil i skole, at barnet udviser forskellige tegn på mistrivsel eller man kan komme i tvivl om opdragelsesmæssige spørgsmål. Forældrerådgivning starter altid med en samtale med de voksne.

Jeg er optaget af samspillet mellem krop og psyke og har både arbejdet med mindfulness og yoga og har taget en yogalæreruddannelse. Jeg arrangerer og afholder yogakurser/retreats i samarbejde med yogalærer Hanne Probst.  I vores yogakurser/retreats er der særligt fokus på pauserne i hverdagslivet.