Om Lone Hygum

Jeg tilbyder kurser, samtaler og rådgivning.

Jeg er autoriseret psykolog og specialist i pædagogisk og klinisk psykologi.

Jeg arbejder både med problemstillinger i arbejdslivet og privatlivet. Jeg er en del af konsulenthuset Bassefisker, hvor vi arbejder med lærere, pædagoger, forældre og børn i en pædagogisk kontekst.

Jeg tilbyder individuelle terapeutiske samtaler. De fleste mennesker oplever i løbet af livet, at komme i situationer, hvor vi har brug for hjælp til at finde nye veje. Det kan være udløst af stress, kriser, sygdom. Jeg er optaget af at hjælpe i svære perioder og finde vej ud til nye perspektiver på tilværelsen. Jeg er inspireret af eksistentielle, narrative, mindfulness baserede tilgange til det terapeutiske arbejde.

Jeg har, som PPR psykolog, i mange år arbejdet med børns trivsel i institutioner og skoler. Jeg tilbyder forældrerådgivning målrettet børn som er i mistrivsel i institutioner og skoler.

Jeg er optaget af samspillet mellem krop og psyke og har både arbejdet med mindfulness og yoga og har taget en yogalæreruddannelse. Jeg arrangerer og afholder yogakurser/retreats i samarbejde med yogalærer Hanne Probst.  I vores yogakurser/retreats er der særligt fokus på pauserne i hverdagslivet og de gode balancer i livet.